SSA Gujarat – Songs, Prathna-Bhajan | www.ssagujarat.org

By | January 21, 2016

DeshBhakti Songs by Bharat Chuhan:Click Here

SSA Songs-Prathna-Bhajan  -Thanks to Vivek Joshi

1. Ya kundendu tushar

2. Vande devi sharda

3. Aum tat sat shri

4. Prani matra ne

5. Jivan anjali thajo

6. Tu hi ram hai

7. Antar mam

8. Satya ahinsa chori na karvi

9. Dharti ki shaan

10. Janma divas na abhinanandan

11. Vande mataram

12. Rashtra geet. (vocal)

13. Rashtra geet. (instrumental)