राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघ गुजरात द्वारा व्यायाम शिक्षकोना पडतर प्रश्नो अंगे अलग अलग रजुआतो

By | October 14, 2016

राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघ गुजरात द्वारा व्यायाम शिक्षकोना पडतर प्रश्नो अंगे अलग अलग रजुआतो तेमज प्राथमिक शालामा फर्ज बजावता व्यायाम शिक्षकोने उच्च प्राथमिक विभागमा समाववा तथा अन्य पडतर प्रश्नो अंगे मुख्य मंत्रीश्रीने आवेदनपत्र अपायु अने व्यायाम शिक्षकोना झडपी उकेल माटे मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाशभाई जावडेकर ने उग्र रजुआत करी :

 

राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघ गुजरात द्वारा व्यायाम शिक्षकोना पडतर प्रश्नो अंगे अलग अलग रजुआतो तेमज प्राथमिक शालामा फर्ज बजावता व्यायाम शिक्षकोने उच्च प्राथमिक विभागमा समाववा तथा अन्य पडतर प्रश्नो अंगे मुख्य मंत्रीश्रीने आवेदनपत्र अपायु अने व्यायाम शिक्षकोना झडपी उकेल माटे मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाशभाई जावडेकर ने उग्र रजुआत करी :