List of 25 Good Gujarati Books – Thanks to DPEO Maheta Sir

By | March 12, 2016

List of Good 25 Gujarati Books- नमस्कार   मित्रो, अहि  DPEO Maheta Sir  द्वारा गुजरात नी  वांचवा लायक   25  बुक नु कलेकशन  नी यादी बनाववा अंगे 1-2  महिना पहेला पहेल कराइ हती . आ अभिप्राय तेमने  ईमेल / मोबाईल पर मंगावेल हता .आ अंगे घणा  अभिप्राय  अने  सारा पुस्तको विशे  सुचन  साहेब ने मलेल हत्ता . महेता साहेब नी घणा दिवसो नी मेहनत बाद फलश्रुति रुपे 25  गुजराती बुक नी यादी बनावेल छे जे खरेखर वांचवा लायक तेमज स्कुल मा वसाववा लायक छे वधु विगत  महेता साहेब द्वारा आपेल यादी मा छे…………आभार  DPEO Maheta Sir,Ahmedabad