GSSSB Jr. Process Assistant,Process Assistant,Assistant Machineman / Binder & Copy Holder Call Letters 2017

By | February 2, 2017

GSSSB Jr. Process Assistant,Process Assistant,Assistant Machineman / Binder & Copy Holder Call Letters 2017:

Exam Date:

  • Junior Process Assistant (Advt. No. 90/201617) : 11-02-2017
  • Process Assistant (Advt. No. 94/201617) : 11-02-2017
  • Assistant Machineman (Advt. No. 88/201617) : 12-02-2017
  • Assistant Binder (Advt. No. 91/201617) : 12-02-2017
  • Copy Holder  (Advt. No. 92/201617) : 12-02-2017

Call Letters : Click Here