CIRCULAR -Sarkari Karmchari ne Pass Karvani Hindi Parixa temaj Mukti Babat

By | March 4, 2016

CIRCULAR -Sarkari Karmchari ne Pass Karvani Hindi Parixa temaj Mukti Babat

Click here for Download Circular

 

 


One thought on “CIRCULAR -Sarkari Karmchari ne Pass Karvani Hindi Parixa temaj Mukti Babat

  1. PPatel

    Is there any gr that exempts hindi exam after certain age of employee?

Comments are closed.